گروه سورناتچ

سلام                                                                                                                                                                                             !Hi
گروه سورناتک یک گروه بازی ساز انیمیشن ساز است. 
.Sorenatech is a game maker and animation group
به زودی یه انیمیشن در باره تاریخ خودمون میازم .ممنون برای زمانتون
Soon i will send a animation about us in site thank for your tim.e